SONČNE VILE

Investitor bo nad starim delom mesta Piran, kjer se strmo dviguje hrib piranskega polotoka izgradil ekskluzivno nasellje Beli križ. Zemljišče, na katerem je predvidena pozidava novega dela stanovanjskega naselja, se nahaja na vrhu hriba v kraju Beli križ nad Bernardinom. Odlike lokacije so dobra osončenostin lepi pogledi na Piranski zaliv ter Savudrijo.
Največjo kvaliteto dane lokacije nedvomno predstavljajo neomejeni pogledi proti horizontu morja.
Zaradi strmega pobočja, ki se spušča proti jugu, so lahko vsi objekti nemoteno osončeni. Zemljišče, na katerem bo stalo stanovanjsko naselje, omogoča terasno zasnovo naselja, kar pomeni, da se spodaj ležeče hiše optično umaknejo hišam, ki ležijo na zgornji terasi.

VILE

Predvidenih je 12 enodružinskih vil na parcelah velikosti od 447 do 825 m2. Spodnja vrsta objektov je dvoetažnih s površino 330 m2 neto stanovanjske površine oz. manjša vila s 170 m2 neto površine. Zgornja vrsta objektov je glede na višinsko razliko terena dvo-troetažnih s površinami od 170 do 300 m2. Vse vile imajo v okviru zunanje ureditve predviden bazen. Skupna površina vseh vil znaša 3.270 m2 na površini parcel v skupni izmeri 7.563 m2. 

Zaradi terasne organizacije enodružinskih vil, je kljub dvem etažam, iz vsakega nadstropja mogoč neposreden dostop na ozelenjen vrt. Vile imajo strogo ločen spalni del od dnevnega. Slednji se praviloma nahaja na nivoju vhoda v objekt, medtem ko je spalni del lociran eno etažo višje ali nižje. Dnevni del je sestavljen iz dveh gradbenih volumnov:
- bivalnih dnevnih prostorov
- garaže, shrambe in apartmja za goste. Med obema deloma se nahaja s pergolo pokrita terasa. Vhod v objekt je organiziran iz predprostora, kjer je možno parkiranje za goste. Dnevna soba se v spodnji vrsti nahaja na skrajno južnem delu konzolno izpostavljenega dela dnevnih prostorov. Takšna lokacija omogoča široke poglede proti horizontu morja.

STANOVANJA

Nad ekskluzivni lokaciji tik nad Bernardinom  bo investitor zgradil tudi 3 enote vila blokov. Bistvena prednost predlagane zasnove večstanovanjskih objektov je, da so terase posameznih stanovanj praviloma skrite pred pogledi iz sosednjih teras. Na predlagan način je omogočena popolna zasebnost posameznih stanovanjskih enot.
Vsem enotam bo pripadal skupni plavalni bazen.
Vsi trije objekti bodo podkleteni. Kletna etaža je namenjena parkiranju in shrambam. 

Stanovanja so različno velika in se gibljejo od dvo do štirisobnih bivalnih enot. Eno stanovanje je organizirano kot dupleks.

V treh večstanovanjskih objektih je predvidenih 23 stanovanj velikosti od 45 do 109 m2. Skupna neto stanovanjska površina večstanovanjskih objektov znaša 1.961,6 m2. Stanovanjem pripadajo tudi zunanje pokrite terase v skupni izmeri 217 m2 in 59 m2 nepokritih teras v 2. nadstropju objekta.
V garažni kleti je predvidenih 44 parkirnih mest, 5PM
za obiskovalce je nameščenih ob cesti pred objektom.

Kontaktni obrazec